קטגוריה: כלכלה ופיננסים

כסף להלוואה

מהו מלווה קצר מועד (מק"מ)

מלווה קצר מועד הוא כסף שממשלת ישראל לווה מהאזרחים המעוניינים להלוות לה מכספם. תמורת הכספים שהאזרחים מלווים למדינה, היא מנפיקה אגרות חוב הנמסרות למלווים. בכל חודש מנפיק בנק ישראל סדרה… Read more »