נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

שלושה מקרים בהם יהיה דיון על האפוטרופסות

איש משפט

כל אדם זכאי לאוטונומיה על גופו ורכושו והוא רשאי לקבל החלטות באשר לחייו בהתאם לרצונותיו. ישנם אנשים שאינם אוטונומיים, ממגוון סיבות ונסיבות, לקבל החלטות מסוימות אך כל עוד החוק לא אסר עליהם פעולה ספציפית במפורש, הם עדיין כשירים לכך בעיני החוק. כאשר אדם הוכרז כחסוי ומונה לו אפוטרופוס, ההחלטות אותם הממונה יקבל יוגדרו במסגרת המינוי. דוגמאות לדיוני אפוטרופסות במאמר שלפניכם.

 

מינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס צריכה לכלול תצהיר ערוך ומאומת על ידי עורך דין. במסגרת הגשת הבקשה למינוי, יש לכלול את תגובת בני המשפחה הנוספים הנוגעים לדבר ובית המשפט לוקח בחשבון את עמדתם לגבי המינוי, הן לגבי אם הם מסכימים לעצם הצורך בכך והן לגבי עמדתם בנוגע לזהות האפוטרופוס המוצע.

 

מחלה או מגבלה

כאשר ממונה לאדם אפוטרופוס בעקבות מצב רפואי חריג. לדוגמא אדם שנפגע בתאונת דרכים וכתוצאה מכך הוא אינו יכול לדאוג לצרכיו האישיים בשל  פגיעה שכלית, ימונה לו אפוטרופוס על ידי בית המשפט. אם המצב הרפואי אינו קבוע המינוי יהיה זמני. כאשר יש שינוי במצב והאדם רוצה להפסיק את המינוי ניתן להיעזר בשירותי עורך דין לענייני אפוטרופסות ולבקש דיון על כך.

 

פעולות של קטין

דיונים בנושא מתקיימים גם  בעניינם של קטינים. קטינים כשירים לזכויות וחובות משפטיות בהתאם לדין, אך בהתאם לחוק הכשרות ישנן פעולות שמצויות תחת אחריותו מי שמשגיח על הקטין ופעולות כספיות כגון, נטילת הלוואה יכולות להיות מבוטלות על ידי מי שממונה על הקטין.

כאשר הקטין מעוניין לבצע פעולה דרמטית כמו להמיר את דתו, החוק קבע, שלא די בהסכמה של הממונה החוקי, אלא נדרשת הכרעה מפורשת של בית המשפט לאחר דיון בנושא.

 

הורה מבוגר

לבתי המשפט מגיעים לא מעט מקרים הנוגעים לאפוטרופסות על הורה מבוגר שמצבו מתדרדר. במרבית המקרים בית המשפט ממנה לאפוטרופוס את אחד מבני המשפחה על מנת שזה יוביל את הטיפול בעניינו. סכסוכים עם בני משפחה אחרים עולים בעיקר בנוגע לסוגיות של ניהול הרכוש. בדיון בית המשפט יש לוודא כי הממונה פועל בהתאם לאינטרסים של האדם עליו הוא אחראי.

 

דיונים משפטיים

בדיונים סביב אפוטרופסות, בית המשפט מחויב לרווחתו של החסוי ולמימוש מרבי של האוטונומיה האישית שלו במסגרת קביעת פסק הדין. בית המשפט נדרש בכל מקרה לוודא שעצם המינוי הינו הכרחי מבחינת העילות החוקיות הנדרשות ולהידרש גם לשאלה אם יש מקום לשמוע את עמדתו של האדם בטרם קבלת החלטה לגבי החלפת הממונה.

 

סיכום דיונים לדוגמא

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בנושא של דיוני אפוטרופסות. הצגנו שלוש מקרים בהם יכול להיות צורך בדיון, נפגע תאונת דרכים שמצבו השתנה, קטין שרוצה להמיר את דתו ומחלוקת סביב סוגיות רכוש בין הממונה ובני משפחה אחרים. דיונים בסוגיות אלו מורכבים וחשוב לקבל ליווי וסיוע מעורך דין המנוסה בתחום.

מאזניים

 

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין