נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

איך לבנות הסכם גירושין בצורה הנכונה

בית משפט

הסכם גירושין, הוא הבסיס להסכמתם של בני זוג לתנאי גירושין, ונערך במסגרת של תביעת גירושין או בהסכמתם של שני בני הזוג, על ידי גישור ביניהם.

ההסכם צריך להיות מובן וברור, כדי שלא יהיה ניתן לפרשו באופנים שונים.

הסכם גירושין מגובש על ידי עו"ד, או על ידי הליך של גישור, ותוקפו ניתן לו, על ידי בית הדין הרבני או על ידי בית המשפט האזרחי.

 

אלו נושאים נכללים בהסכם גירושין

הסכם גירושין אינו ניתן לביטול, אלא במקרים יוצאי דופן, וצריך לעסוק במספר נושאים:

המשמורת על הילדים

בסעיף זה מפורט, האם הורה אחד או שניהם, בעלי המשמורת על הילדים, ובמקרה של הורה אחד, מהם הסדרי הראייה של ההורה השני. בנוסף, ניתן לקבוע סייגים בתחום חינוך הילדים. במקרה וסעיף זה אינו לטובתם של הילדים, יתערב בית המשפט, והוא אף עשוי, לא לתת את אישורו להסכם.

 

דמי המזונות

בסעיף זה מפורט גובה דמי המזונות, ומתי הם משולמים, וכן החלוקה של ההוצאות המיוחדות בין ההורים, המתחשבת בצרכים של הילדים וברמת השכר של בני הזוג.

 

החלוקה של הרכוש

בסעיף זה מפורטים פריטי הרכוש של בני הזוג, שנצברו על ידם בחיים המשותפים, וכיצד הם מחולקים ביניהם. לדוגמה: הדירה המשותפת, רכב, חשבון בנק, עסק משותף ועוד.

 

הסכמים נוספים

ישנם שני הסכמי גירושין אחרים, הנכנסים לתוקפם רק במידה ובני הזוג מעוניינים בכך:

הסכם של שלום בית

המשמעות של הסכם זה, היא חזרת בני הזוג לחייהם הקודמים, אולם במקרה ושלום הבית יעלה על שרטון, ההסכם של הגירושין נכנס לתוקפו, בלי שיפנו בשנית לבית המשפט.

הסכם של פירוד

המשמעות של הסכם זה, היא היכולת של אחד מבני הזוג לעזוב את הבית לזמן מסוים, כדי לבחון כיצד משפיעה הפרידה, על הילדים או על בן הזוג השני. במקרה ואחד מבני הזוג מעוניין בגירושין, הסכם הגירושין נכנס לתוקפו, בלי שיפנו בשנית לבית המשפט.

 

עלות הסכם גירושין

עלותו של הסכם גירושין, תלויה בנסיבות השונות של כל מקרה ומקרה. לדוגמה: במקרה ולזוג אין ילדים או רכוש משותף בעת הפרידה, עלות ההסכם תהיה נמוכה. במקרה כזה ניתן אף לשכור את שירותיו של עורכי דין גירושים, שינסח את ההסכם, עבור שני בני הזוג. במקרה שיש ילדים וכן רכוש משותף, אולם קיימים חילוקי דעות בנוגע לנושאים אלו, המצב מורכב יותר וצריך לנהל משא ומתן בין הצדדים. במקרה זה, המחיר יהיה שעתי וההסכם עצמו יתומחר בנפרד.

 

לסכום

בנייה נכונה של הסכם גירושין, צריכה לכלול מספר נושאים: המשמורת על הילדים, הסדרי הראייה, וסייגים שונים בתחום חינוך הילדים. בנוסף, גובה דמי המזונות, מתי הם משולמים החלוקה של ההוצאות המיוחדות בין ההורים, וכן חלוקת פריטי הרכוש המשותפים.

 

מכתב וטבעות

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין